Berkeneenstaart / Drepana falcataria

Vvl 17-21 mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 8 juni 2012

Voorkomen: Komt in het gehele land voort.
Vliegtijd: Half april/eind augustus, 2 generaties,
Biotoop: Bossen , heiden, andere plaatsen met Berkenstruweel.
Waardplant: Berk en Els
Rups: 25 mm, begin mei begin oktober, vrij plomp versmald richting de staart, helder- of blauwachtiggroen, met bruin- purperachtige band
eitjes zachtgeel
Pop: Bruin, overwinterd als pop, tussen de bladeren
   

Markelo, Overijssel, Nederland, 23-07-2012

Markelo, Overijssel, Nederland, 7 augustus 2010