Home

 

Donsvlinder / Euproctis simillis

SP 26-36mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 6 augustus 2010

rupsenthumb
Voorkomen: Europa, in Ned. vrij algemeen
Vliegtijd: 1 generatie, begin juni eind september
Biotoop: Iets vochtige open bossen
Waardplanten: Verschillen loofbomen; Boswilg (Salix caprea); sleedoorn (Prunus spinosa); Sporkehout (Rhamnus frangula); Zomereik (Quercus robur); appel (Malus sylvestris)
eitjes:  
Rupsen: 45mm, augustus-juni, de jonge rupsen overwinteren
   

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, mei 2009

Markelo, Overijssel, Nederland 2 augustus 2010

Markelo, Overijssel, Nederland 26-07-2012

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, mei 2009

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, mei 2009