Graswortelvlinder / Apamea monoglypha

 

Rups: augustus-juni, 45mm.
Voorkomen: Komt overal voor, graslanden, struwelen, bossen, heiden, moerassen.
Waardplant: Diverse grassen o.a.;  kweek, kropaar, ruwe smele.
De rups overwinterd, de verpopping vindt plaats in een met aarde vestevigde cocon.
 
Markelo, (de Borkelt) Overijssel, Nederland, mei 2007