Groenige orvlinder / Polyploca ridens

 

Rups: mei - juni; 33mm
Voorkomen: Loofbossen, struwelen.
Waardplant: Zomereik (Quercus robur)
Overwinterd als pop, eitjes worden afzonderlijk op een takje v.d. waard-plant gelegd.
 

Z

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland,  mei 2009
  Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland,  mei 2009