Grote beer / Arctia caja

Sp. 45-65mm

Voorkomen: Europa
vliegtijd: Begin juni-half september 1 soms 2 generaties.
Biotoop: Diverse open gebieden, duinen, open bossen, vochtige graslanden, moerassen, parken, tuinen.
Waardplant: Boswilg, Framboos, Grote brandnetel, Moerasspirea
Ei: Rond en wit
Rups: september - juni; 60mm, overwinterd als rups van zo'n 10mm.
Pop: Verpopt zich in een dun met haren gemengd spinsel, kleur; zwartbruin
   
Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk, augustus 2006  

Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijkaugustus 2006

Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijkaugustus 2006

Oisterwijk, N-Brabant, Nederland, mei 2009

Oisterwijk, N-Brabant, Nederland, mei 2009