Grote wintervlinder / Erannis defoliaria

Sp. 30-40mm

Voorkomen: Komt in het hele land voor.
Vliegtijd: Begin oktober - eind december,            1 generatie
Biotoop: Bosachtige streken, heiden, ruige graslanden,
Waardplant: Zomereik (Quercus robur); haagbeuk (Carpinus betulus); ruwe berk (Betula pendula); sleedoorn (Prunus spinosa); eenstijlige meidoorn (Crataegus monogayna); appel (Mallus sylvestris).
Ei: Cremig, ovaal
rups:april - juni, 32mm.
Pop: Bruin
Markelo, Overijssel, Nederland  3 oktober 2011  
 

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 oktober 2011

Markelo, Overijssel, Nederland, 3 oktober 2011

Markelo, Overijssel, Nederland  mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, 15 mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland  mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland  mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, 13 november 2009

Markelo, Overijssel, Nederland, 15 mei 2010