Hazelaaruil  /Colocasia coryli

 

14-17 mm Vvl.

Voorkomen: Europa, NL gewonde soort
vliegtijd: begin april / begin september, 2 generaties
Biotoop: loofbossen
Waardplanten: diverse loofbomen, hazelaar, berk, beuk, eik, spaanse aak
Rups: 35 mm, mei - juli / september en oktober, lichaam  rozeachtig oranje, soms bruin, okerkleurig of grijs, bekleed met fijne, witachtige haarborstels; voorwaarts gerichte, bruine of zwartachtige haar-pluimen, opde segmenten 4, 5 en 11 een enkele roodachtig bruine of zwartachtige haarpluim op de rug; over het midden van de rug een rij donkere, rechthoekige vlekken, die elkaar soms raken en dan een ononderbroken band vormen, op de flanken een witachtige lengteband; kop roodachtig bruin of grijsachtig. Foerageerd 's nachts
Pop: overwinterd als pop in een concon in de strooisellaag, onder mos, of basis van de stam.
Markelo, Overijssel, Nederland, 11-08-2010  

Markelo, Overijssel, Nederland, 11-08-2012