Hyena / Cosmia trapezina

SP 25-33mm

Voorkomen: Wordt in Nederland bijna overal waargenomen
Vliegtijd: half juni - eind september
Biotoop: Loofbossen, struwelen, parken, tuinen.
Waardplanten: haagbeuk (Carpinus betulus); gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus); zomereik (quercus robur); hazelaar (Corylus avellana); e.a.
Rups: april - juni, 28mm. De rups kanabalistisch zelfs als voldoende voedsel aanwezig is.
eitjes: overwinterd als ei.
Pop: De verpopping vindt plaats in cocon in strooisellaag
   
Markelo, Overijssel, Nederland, juni 2009  

De Weerribben, Overijssel, Nederland, 18 juli 2010

De Weerribben, Overijssel, Nederland, 18 juli 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, 28 mei 2010