Kleine Hageheld / Lasiocampa trifolii

Sp 34-67 mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 11 augustus 2010

Voorkomen: Europa, NL, Veluwe, duinen
Vliegtijd: half juni begin september, 1 generatie
Biotoop: open bossen, veen- en heidegebieden, hoge zandgronden en duinen.
Waardplanten: kruipwilg, struikheide, diverse kruidachtige planten.
Rups: 80mm, lichaam zwart, overdekt met roodachtig bruine haren op de rug en grijsachtig witte haren op de flanken; over de rug drie rijen kleine, blauwachtig witte vlekjes; nek- en anaalschild op resp. segment een en dertien oranje met zwarte tekening; kop zwart met roodachtig bruine tekening. De rups verpopt zich in de grond.
  Overwinterd als ei

Markelo, de Borkeld, Overijssel, Nederland, 16 augustus 2011 

Markelo, Overijssel, Nederland, 20 mei 2007

Holten, Holterberg, Overijssel, Nederland 29 maart 2007

Holten, Holterberg, Overijssel, Nederland 29 maart 2007