Kleine voorjaarsuil / Orthosia cruda

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 13 maart 2011 ιθ

Voorkomen: Europa, In NL in het gehele land
Vliegtijd: Maart- half mei, 1 generatie.
Biotoop: Loofbossen, struwelen, heiden.
Waardplanten: eik (Quercus robur); berk(Betula pendula; wilg (Salix); iep (Ulmus); lijsterbes (Sorbus); spaanse aak (Acer campestre)
Rups: april - juni, 30mm,
pop: overwinterd als pop

 
Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, mei 2009  

 

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, mei 2009

Markelo, Overijssel, Nederland, mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, mei 2010

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, mei 2009  

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 1 juni 2010

 

 

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 24 juni 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, 26 mei 2010

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 23 maart 2011

Markelo, Overijssel, Nederland, 23 maart 2011