Kleine zomervlinder / Hemithea aestivaria

14 - 17 mm Vvl

Voorkomen: Europa, een gewone soort
Vliegtijd: half mei / begin augustus    1 generatie, soms een 2e generatie in september
Biotoop: Bossen, struwelen, heiden, graslanden, parken /tuinen.
Waardplant: Loofbomen, struiken
Rups: juni - eind mei 23mm, geelachtig/groen (ook wel bruine), rood/bruine V-tekening  overwinterd als rups
   
   
Kleine zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 19-6-2012  

Kleine zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 23-6-2012

Kleine zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 14-7-2012

Kleine zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 28-6-2012