Kleine beer / Pragmatobia fuliginosa

 

Rups: september-april, juni-juli, 35mm, overwinterd als volgroeide rups
voorkomen: Nederland, over het hele land
Biotpoop: Duinen, heiden, graslanden, open plekken in het bos, tuinen.
Waardplant: weegbree, kruiskruid, brem, struikhei, kardinaalmuts.
   
   
Rups,  Wyldemerk, Friesland, Nederland, juli 2008