Perentak rups  / Apocheima pilosaria

 

Bakkum, (omgeving: meertje van vogelenzang) 4 juni 2009 

Rups: april - juni, 38mm.
Voorkomen: Het hele land
Biotoop:Loofbossen, struwelen,stadsparken.
Waardplanten:Div. loofbomen, vooral zomereik
Brengt een deel van de winterdoor als pop.
 

   

Oisterwijk, de Kampina, N. Brabant, Nederland, mei 2009

Oisterwijk, de Kampina, N. Brabant, Nederland, mei 2009

Markelo, Overijssel, Nederland, mei 2010