Plakker / Lymantria dispar        

Sp 32-60mm

Markelo, Overijssel, Nederland, augustus 2009

Voorkomen: Europa (in NL algemeen, in het zuiden en oosten)
Biotoop:open bossen
Vliegtijd: 1 generatie. half juni-eind augustus. Mannetjes komen op het licht, vrouwtjes kunnen nauwlijks vliegen.
Waardplanten: Loofbomen, Eik (Quercus robur) Ratelpopulier (Populus tremula); Boswilg (Salix caprea); Winterlinde (Tilia cordata).
Eitjes: deze worden door het vrouwtje op de boombast gelegd in een legsel van zo'n 60mm groot en bedekt met een dikke laag geelbruine haren van haar achterlijf. Eitjes zijn licht bruinig.
Rups70 mm, april-juni. Zeer variabel, grijze grondkleur, en een dunne geelachtige lijntekening, drie okerkleurige lengtestrepen over de rug; bruinachtige of zwartachtige haarborstels die op kleine, roodachtig, verheven wratjes staan ingeplant; segmenten één tot vijf elk met blauwe wratten op de rugzijde.
Pop: Donkerbruin, met haarplukjes
 

Markelo, Overijssel, Nederland, augustus 2009 

 

Markelo, Overijssel, Nederland, augustus 2010 (+ legsel met eitjes op de schors)

zie ook 5 regels verder naar beneden, daar zijn de net uitgekomen rupsjes !!

Markelo, Overijssel, Nederland, augustus 2009 

 

 

Markelo, Overijssel, Nederland, augustus 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, 2008

Markelo, Overijssel, Nederland, 2008,

Rups: Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland mei 2009

Rups: Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland mei 2009

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland mei 2009

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland mei 2009

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland mei 2009

Markelo, Overijssel, Nederland, 19 april 2011

Markelo, Overijssel, Nederland, 19 april 2011

Markelo, Overijssel, Nederland, 10 augustus 2012