Psi-uil / Acronicta psi

Vvl. 17 / 20 mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 31 juli 2011

Voorkomen: Europa, komt in NL vrijveel voor
Vliegtijd: April - half september 2 generaties
Biotoop bossen, tuinen, heiden, parken, graslanden, moerassen
Waardplanten: loofbomen, struiken, meidiirn, appel, berk, iep, lijsterbes, linde
eitjes:  
pop overwinterd als pop in cocon achter schors of dood hout(cocon bruin)
Rups: 38mm,  juni-oktober

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 31 juli 2011

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 31 juli 2011