Ringelrups / Malacosoma neustria

Sp. 23-39 mm

Rups: 60 mm lang, leven in een spinselnest
Voorkomen: Europa; NL vrij algemeen
Biotoop: open bossen, parken, boom-gaarden, hagen
eitjes: worden afgezet op een takje van de waardplant, als een brede ring. (zomer)
waardplanten: boswilg (Salix Caprea); sleedoorn (Prunus spinosa); haagbeuk(Carpinus betulus); zomereik (Quercus robur); appel (Malus sylvestris); ee-stijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
Markelo, de Hulpe, overijssel, Nederland, 26 mei 2010  

Markelo, de Hulpe, overijssel, Nederland, 13 mei 2010

Markelo, de Hulpe, overijssel, Nederland, 28 mei 2010  

Markelo, de Hulpe, overijssel, Nederland, 13 mei 2010

Markelo, de Hulpe, overijssel, Nederland, 13 mei 2010