Voorjaarsboomspanner / Alsophila aescularia

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 8 maart 2011 

Voorkomen: Europa,Nederland, een vrij gewone soort
Vliegtijd: Begin februari-half april in 1 generatie
Biotoop: lopen bossen, struwelen, tuinen, parken
Waardplanten: Loofbomen en struiken
Bijzonderheden: 16 - 19 mm, vrouwtje vleugelloos
Eitjes:  
Rups: eind april - juni, 26 mm, helder groen met een donkere lengtestreep over de rug, geelachtige witte lengtestrepen op de flanken. Verpopt zich in de grond.
Pop: Bruin, Overwinterd als pop

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 28 mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland,    mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland,       mei 2010