Wachtervlinder / Eupsilia transvera

Vvl 17-20mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markelo, Overijssel, Nederland,  9 januari 2011

B
Voorkomen Europa, NL een gewone soort
Biotoop Loofbossen. tuinen, parken, struwelen
Vliegtijd Begin september/half november na de overwintering half januari-half mei, in 1 generatie, met milde winters kunnen de vlinders ('s nachts) ook actief zijn. Overwinterd ook als vlinder
Waardplanten eik, sleedoorn, meidoorn, iep,  spaanse aak.
Rups Rups: april -  juni, 45mm, bruinachtig/zwart/fluweelachtig, onderzijde grijzig, kop roodachtig
eitjes Wit/beige, rond
Pop de rups maakt een ondergrondse cocon (bruin) , enkele maanden later ontpot ze zich
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markelo, Overijssel, Nederland,  9 januari 2011

Markelo, Overijssel, Nederland, 27 mei 2010

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, mei 2009

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, mei 2009

Markelo, Overijssel, Nederland,  31 maart 2011