Witvlakvlinder Orgyia antiqua

Home

 

 

Voorkomen: Europa, NL, gehele land
Vliegtijd: half mei / eind oktober, 2 overlappende  generaties
Biotoop: Open bossen, struwelen, wegbermen, parken, tuinen.
Bijzonderheden: Vvl. 12 - 17 mm ♂; ononwikkelde vleugels, achterlijfje lichtgrijsbruin, blijven dicht bij de cocon.
Waardplanten: Boswilg (Salix caprea); haagbeuk (Carpinus betulus); beuk (Fagus sylvatica); zomereik (Quercus rubur); hazelaar (Corylus avellana)
Rups: mei -  september; 35mm
ei: Overwinterd als ei
Markelo; Herikerberg, Nederland; 30 september 2011  

Markelo; Herikerberg, Nederland; 29 september 2011